Речен Транспорт

Данни за стоката:

тип на стоката / type of cargo

опаковка - насипна или бройна стока / packaging - bulk or general cargo

А ) при насипна стока - тегло тотал и обемно тегло / if bulk cargo - total weight and stowage factor

Б) при бройна стока - размери и единично тегло, товарене един върху друг или не / if general cargo - dimmensions and unit weight, stackable or not

Данни за транспортните условия:

товарно пристанище / port of loading

разтоварно пристанище / port of discharge

желана дата на товарене / desirable laycan

очаквани товарни норми / expected loading rates

очаквани разтоварни норми / expected discharging rates

Особени изисквания, ако има такива:

ПандИ застраховка - задължително или не / P&I insurance - compulsory or not

ГМП+ сертификат - задължителен или не / GMP+ certificate - compulsory or not

закрит съд - задължително или не / covered vessel - compulsory or not

метален настил - задължително или не / steelfloored - compulsory or not

клас на стоката - опасна или не / class of cargo - dangerous or not


Искам отговор по:


Ако имате нужда от услуга която предлагаме, не се колебайте и се свържете с нас

Нашите консултанти са на ваше разположение и на:
Тел. +359/82/ 50 77 88,
+359/889/ 82 40 04
Е-mail: Office@inout.bg
Romania@inout.bg

За нас ще е удоволствие да ви обслужим!